Ana sayfa » Köşe Yazıları » ^^A Y D I N L I K^^ GERÇEĞİ
Köşe Yazıları Manşet

^^A Y D I N L I K^^ GERÇEĞİ

Aslen Yahudi olan ve kendisini dönme diye tanıtan Dr. ŞEFİK HÜSNÜ (Değmer),Fransız Sosyalist Yahudilerinin yetiştirmelerindendir. Mütareke zamanında komünist faaliyetine hız vermiştir.

Önce Jön TÜRKLER arasında görünen bu şahıs(1887-1958),sonra sosyalist -komünist hareketlerinde faal bir rol oynamıştır. Selanik’te Yahudilikten dönme olarak tanınan bir aileden doğan Şefik HÜSNÜ ,M.Graud kolejinde okutularak Fransızcayı öğrenmiş ,Fransa’da komünist hareketlerine karışmış .Paris’te 1907 de Baron de Horme’nin konağında önemli bir kongrede öğrenci mümessili seçilmişti. Abdülhamid’i devirmek için düzenlenen bu kongrede Mason Ahmet Rıza Bey ve gene Mason Prens Sabahaddin Bey gruplarına mensup kişilerle bazı Ermeni – Bulgar komitecilerinin anlaşmalarına karar verilmişti. Bu kongrede Türkiye’yi bölme ve parçalama esasları kabul edilmiştir.

1912 yılında doktor olarak Türkiye ye gelen Şefik HÜSNÜ ,savaş yıllarında sinsi ve göze batmamağa çalışan bir manevra ile çalışmalarını sürdürmüş ,1919 yılındaki ^^amele cemiyetleri ve sosyalist hareketlerin zayıflığını ,ustalıklı bir yönetimden yoksunluğunu görerek, bütün destek güçlerle bu işin ön sıralarına geçmeğe çalışmıştı.1919 yılında ^^Türkiye İşçi ve Sosyalist Partisi^^ni kurmuştu. Ankara da ^^Türkiye halk iştirakiyyun fırkası (Halk Komünist Partisi) kurulmuştu.
Daha köklü bie temele dayanmağa çalışan Yahudi Dr. Şefik HÜSNÜ ,Teşkilatı geliştirmeğe çalışıyordu. Sadri Celal (Antel) , Nizameddin Nazif (Tepedelenlioğlu) gazeteci Subhi Nuri (İleri),Nizameddin Ali (Say) ve daha bir sıra şahısla işbirliği yapmağı başaran Şefik HÜSNÜ ye,1921 yılında komünist ^^AYDINLIK^^ dergisini yayınlamıştır. Yazıhanesine muhtelif şahısları toplayıp onlara telkinde bulunan Dr. Şefik HÜSNÜ ye ,Nafi Atuf (Kansu),Prof. Dr. Şevket Aziz (Kansu)vb. de katılmaktaydılar.1922 yılında Bulgaristan Komünist Partisiyle işbirliği yapan Dr. Şefik HÜSNÜ ,^^AYDINLIK GRUBU^^nu mütemadiyen Türkiye zararına ,Millet ,Milliyet ve İslamiyet aleyhine çalışmıştır. Devlet Arşivleri.