Ana sayfa » GÜNDEM » Bireysel sulama desteği başvuruları başladı
EKONOMİ GÜNDEM

Bireysel sulama desteği başvuruları başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal alandaki tarımsal üreticilerin desteklendiği bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi programına yönelik başvuruların başladığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere, kırsal alandaki tarımsal üreticilerin desteklendiği bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi programı 2022 yılı başvuruları başladı.

Kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verileceği kaydedilirken, “Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler ve  tüzel kişiler için 1.000.000.- TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.  Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir” denildi. Yatırımcılara, bireysel sulama sistemi grupları için belirtilen deneme ve kontrollerin yapılması şartıyla, hibe desteği ödemesi yapılacağının altı çizildi.

Her parsele ait ödemeye ilişkin veriler sisteme ayrı ayrı girilmesi gerektiği başvurularda,  “Hibe ödemesi, yatırımcı gerçek kişi ise T.C. kimlik numarasına, tüzel kişi ise vergi numarasına göre yatırımcı adına Bankadaki hesaba gönderilir. Ödemeyle birlikte, yatırımcılar tarafından, vergi dairelerinden alınacak veya il müdürlüğü tarafından internet ortamından çıkartılacak vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge ile tüzel kişiliği haiz yatırımcılar tarafından bunlara ilaveten Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekir” ifadeleri yer aldı.

Add Comment

Click here to post a comment